برای ارسال مقاله باید ابتدا عضو سایت شوید.

پس از انجام این کار می توانید مقاله خود را ارسال کنید. دقت کنید که تمامی فیلد های مورد نیاز در فرم ارسال مقاله را پر کرده و مطمئن شوید که مقاله ارسال شده است.

پس از ارسال مقاله و بررسی توسط داوران نتایج از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد، توجه داشته باشید که ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه هرزنامه (Spam) منتقل شده باشد.

پس از ارسال مقاله و تایید شدن آن برای شرکت در کنفرانس از طریق سربرگ ثبت نام  و شرکت در کنفرانس  اقدام فرمایید.

توجه داشته باشید حتی در صورت تایید نشدن مقاله تان هنوز می توانید در کنفرانس شرکت کنید و شرکت در کنفرانس منوط به داشتن مقاله تایید شده از طرف ما نیست!

 از شرکت‌کنندگان محترم تقاضا می‌شود که کلیه موارد اشاره شده در قالب مقاله فارسی  را به دقت مطالعه نمایید و مقالات خود را بر اساس الگوی ارائه شده در صفحه اصلی کنفرانس ارائه نمایید.