شماره تلفن دبیرخانه:    52721477 061  

ایمیل دبیر اجرایی:

 nahadgame2@bkatu.ac.ir

شماره همراه دبیر اجرایی:

09163710534

شماره همراه دبیر علمی:

09166000035

آدرس دبیر خانه: بهبهان، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء ،دانشکده برق و کامپیوتر،دفتر نهادنمایندگی رهبری در دانشگاه

Refresh Code