برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
2,000,000 ریال
برای مقاله پذیرفته شده اول 200 هزار تومان برای مقاله دوم به بعد 150 هزار تومان
2
2,000,000 ریال
برای مقاله پذیرفته شده اول 200 هزار تومان برای مقاله دوم به بعد 150 هزار تومان
3
1,500,000 ریال
4
1,500,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.