برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه آشنایی با سیاستگذاری و تصمیم گیری در سیستم های انرژی شهری
1401-08-18 14:00-17:00
سالن جلسات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان 50
دانشجویان 1,000,000 ریال
اساتید 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
فرهنگیان و دانش آموزان 1,000,000 ریال
0 دکتر عبدالوهاب فطانت
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.