مجوز پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) کنفرانس صادر شد
1401-03-07

به استناد مجوز شماره 17454-01220 پایگاه استنادی جهان اسلام مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس از امتیازات مقالات ISC برخوردار شده و در این پایگاه نمایه خواهند شد. 

اسکریپت مجوزISC :    

<script language="javascript" src="https://conf.isc.ac/trustseal/checkIsc.php?code=۰۱۲۲۰-۱۷۴۵۳" ></script>