داوری مقالات کنفرانس به پایان رسید
1401-08-14

ضمن تشکر از کلیه نویسندگان و پژوهشگران که با ارسال به موقع مقالات خود در کنفرانس مشارکت داشتند خدا را سپاس میگوییم که کنفرانس با استقبال خوب مواجه شد و باعث گردید در چند نوبت مهلت ارسال مقالات تغییر کند. همچنین بر خود لازم میدانیم از کلیه عزیزانی که بعد از مهلت تعیین شده درخواست ارسال مقاله را داشتند ولی امکان ارسال برایشان فراهم نشد عذر خواهی نماییم. این عزیزان می توانند در نشست های تخصصی که در برنامه کنفرانس گنجانده شده نظرات تخصصی خود را با حضور در نشست ها و بیان دیدگاهها به اشتراک بگذارند.